субота, 18. октобар 2014.

Лични план стручног усавршавања

Преузмите образац кликом на њега. Изглед обрасца је у даљем тексту.

Образац за лични план стручног усавршавањаЛични план стручног усавршавања  за школску  20__-20__годину
Име  и презиме

Последњи
завршени ниво образовањаНазив и седиште установе

Звање

Назив радног местаЗнања , вештине и вредносни ставови које желим да развијем, унапредим , формирам у наредној школској години*


Облик стручног усавршавања
Назив /тема стручног усавршавања
Ниво (стручна већа предмета,  стручни активи , тимови , п.колегијум, о.већа, н.већа, с.родитеља ,ш.одбор, у.парламент, о.заједница, в.тим , остало...)
Планирано време остваривања
(1.или 2.
полугодиште)
Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство, организовање, координисање , вођење , анализа, дискусија, приказ, остало ...)
                        Стручно усавршавање у  установи

Извођење угледног часа /активности
(са дискусијом и анализом)
Излагање о савладаном  програму  или другом облику стручног усавршавања ван установе
Приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, студијског путовања, стручне посете, и тд(са дискусијом и анализом)
Остваривање истраживања(научна, акциона, ad hoc,  и тд)
Остваривање пројекта образовно-васпитног катрактера у установи
Остваривање програма од националног значаја у установи
Остваривање  програма огледа, модел центра
Остваривање облика стр.усавр.припремљеног и оствареног у установи у складу са потребама запослених
Остало (навести  шта): планирано предавање, презентација  са дискусијом, радионица, панел дискусија, рад у групама, постер презентација, изложбе,стручно путовање,...)


Облик стручног усавршавања
Назив /тема/област  стручног усавршавања

Планирано време остваривања
(1.или 2.
полугодиште)
Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство, организовање, координисање , вођење , анализа, дискусија,приказ, остало ...)
Стручно усавршавање  ван  установе
Одобрени програми стручног усавршавања (обука)Акредитовани програми високошколске установе(облици целоживотног учења)Стручни скупови (конгрес, сабор,сусрети и  дани,конференција, саветовања, симпозијум, округли сто, трибина)Летње и зимске школеСтручна и студијска путовањаОстало (навести шта): пленарно предавање ,  презентација  са дискусијом, радионица, панел дискусија, рад у групама, постер презентација, изложбе,стручно путовање, ...)
ЗА ИЗРАДУ ЛИЧНОГ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Лични  план стручног усавршавања израдити на основу  :
-       Одредби Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања  нвсс на сајту Завода за унапређење васпитања и образовања  www.zuov.gov.rs (прописи и документи)
-        Анализе захтева посла који се обавља-знања и вештине које су потребне за за рад
-       Идентификовање потенцијала, капацитета , ресурса , недостатака у вези са стручним усавршавањем , уз сагледавање и утврђивање  сопствених потреба, интересовања  - извршена  swot  анализа појединца – табела у  прилогу
-       Сагледавање и утврђивање  потреба,  праваца развоја и приоритета установе и реалних могућности за остваривање жеља и планова
-       Каталога одобрених програма за школску годину у којој се израђује план на сајту Завода за унапређење васпитања и образовања  www.zuov.gov.rs (прописи и документи)

-       Извршеног усаглашавања са планом стручног усавршавања  на нивоу стручног већа предмета 


При изради годишњег личног плана стручног усавршавања   ради сагледавања  стања и планирања можете извршити  идентификовање потенцијала , капацитета и недостатака  у  вези са стручним усавршавањем  , користећи  стандарде компетенција за професију наставника , затим сагледавањем  досадашњег стручног усавршавања,   сагледавањем понуде,  сагледавањем и утврђивањем  сопствених потреба,интересовања , снага , слабости , могућности , опасности  (техника  swot  анализе)  уносећи елементе  самопроцене  у  табелу након чега приступате дефинисању сопствених  годишњих циљева кроз навођење знања и вештина којима којима би желели да овладате током године и које уписујете у образац  личног плана стручног усавршавања  и на основу чега планирате избор  облика :Позитивно
Негативно
Анализа унутрашњих аспеката/фактори
Снаге (појачати)
Слабости (елиминисати)

Анализа спољашњих аспеката/фактори
Могућности / шансе(истражити)

Опасности/претње(смањити или избегавати)
Нема коментара:

Постави коментар