недеља, 26. октобар 2014.

УПАЛА СЕКИРА У МЕД

Када се некоме у животу осмехне неизмерна срећа, изненада успе у неком послу или подухвату, кажемо да му је упала секира у мед. Значење меда је сасвим јасно, јер у пренесеном значењу означава сласт и задовољство, али откуд реч секира?Многи наши писци попут Андрића, у својим делима користили су овај израз како би описали неизмерну срећу која је задесила јунака.Вук Караџић је у Српским народним пословицама записао: "пала секира у мед. Срећан је. Ја не знам како је настала ова пословица, да ли није, кад се исијецају челе из дрвјета, па кад је дупља пуна меда, те сјекира како се удари њом о дрво, пропадне у мед." Сматра се да како су људи пре сами ишли у шуму по дрва, често наилазили на мед у стаблима док су дрва секли или цепали. Мед су често правиле одбегле или дивље пчеле.Тако је овај израз прешао од конкретног ка пренесеном значењу, како то у језику обично и бива.

НАЏАК-БАБА

Наџак-баба је "зла, џандрљива, свадљива особа (обично женска), уопште зла, рђава женска особа." Ово објашњење дато је у великом Речнику САНУ, али на овај израз наилазимо и у дневној штампи и у многим књижевним делима. Злу и свадљиву особу често називају и наџак-чељаде, или просто наџак. Наџак налазимо и у свакодневном говору :"Што се ожени онаквим наџаком?" или "Он ти је увек био наџак."Сматра се да је овај израз настао спајањем две речи. Реч наџак означава оруђе или оружје које се користило у старо време. Такво оруђе се више нигде не користи. То је једна врста буздована која са једне стране има секирицу, а са друге маљ или чекић, тако да се могао користити у биткама, али и за тесање, цепање, па чак и за копање. Друга реч је баба, која је овде употребљена у погрдном смислу. Тако овај израз означава злу женску особу, оштроконђу која својим језиком сече и удара као наџаком. Касније је овај израз, у свом проширеном значењу (џандрљива особа) прешао и у књижевни језик, иако је турцизам који се налази у његовој основи давно заборављен.

субота, 25. октобар 2014.

ЗАШТО СЕ КАЖЕ

Овде можете наћи занимљиве приче о речима и њиховом постанку, како и зашто су настали одређени изрази које свакодневно користимо у говору. Забавно и корисно!

АПОТЕКА

АТЛАС

ДОБИТИ КОРПУ

ЋУТИ КАО ЗАЛИВЕН

НАЏАК-БАБА

УПАЛА СЕКИРА У МЕД

С КОЦА И КОНОПЦА


ЗАШТО ПЛАВИ ЉУДИ ИМАЈУ ЖУТУ КОСУ

ДОБИТИ КОРПУ

Реч "корпа" је немачког порекла. Како Милан Шипка каже у значењу "одбијен" јавља се код Немаца, одакле су је пренели наши ђаци и студенти још у прошлом веку.
Израз дати некоме корпу у значењу "дати отказ","одбити", за свој постанак захваљује чињеници да су заљубљени младићи улазили у корпе и тако се пели до прозора својих љубљених жена. Уколико нису били добродошли или су даме биле љуте добијали су корпе оштећеног дна, тако да би падали на земљу.
"Зашто се каже" Милан Шипка 

БОЈ НА МИШАРУ-НАРОДНА ПЕСМА


четвртак, 23. октобар 2014.

АТЛАС


У 16. веку први пут се појавио назив „атлас“ у значењу "збирка географских карата". Тада је велики немачки географ Герхард Меркатор објавио велику збирку карата света, а на корицама те књиге се налазио митски див Атлас са небеским сводом на леђима. (Атлас или Атлант у грчкој митологији један је од титана који се побунио против Зевса,те је кажњен вечито да носи небески свод на леђима.) Управо по тој збирци карата, касније су се све збирке географских карата почеле називати "атлас".
 "Приче о речима" M.Шипка

субота, 18. октобар 2014.

Документ о вредновању стручног усавршавања

Лични план стручног усавршавања

Преузмите образац кликом на њега. Изглед обрасца је у даљем тексту.

Образац за лични план стручног усавршавањаЛични план стручног усавршавања  за школску  20__-20__годину
Име  и презиме

Последњи
завршени ниво образовањаНазив и седиште установе

Звање

Назив радног местаЗнања , вештине и вредносни ставови које желим да развијем, унапредим , формирам у наредној школској години*


Облик стручног усавршавања
Назив /тема стручног усавршавања
Ниво (стручна већа предмета,  стручни активи , тимови , п.колегијум, о.већа, н.већа, с.родитеља ,ш.одбор, у.парламент, о.заједница, в.тим , остало...)
Планирано време остваривања
(1.или 2.
полугодиште)
Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство, организовање, координисање , вођење , анализа, дискусија, приказ, остало ...)
                        Стручно усавршавање у  установи

Извођење угледног часа /активности
(са дискусијом и анализом)
Излагање о савладаном  програму  или другом облику стручног усавршавања ван установе
Приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, студијског путовања, стручне посете, и тд(са дискусијом и анализом)
Остваривање истраживања(научна, акциона, ad hoc,  и тд)
Остваривање пројекта образовно-васпитног катрактера у установи
Остваривање програма од националног значаја у установи
Остваривање  програма огледа, модел центра
Остваривање облика стр.усавр.припремљеног и оствареног у установи у складу са потребама запослених
Остало (навести  шта): планирано предавање, презентација  са дискусијом, радионица, панел дискусија, рад у групама, постер презентација, изложбе,стручно путовање,...)


Облик стручног усавршавања
Назив /тема/област  стручног усавршавања

Планирано време остваривања
(1.или 2.
полугодиште)
Начин учествовања
(присуство, излагање,
извођење, ауторство, организовање, координисање , вођење , анализа, дискусија,приказ, остало ...)
Стручно усавршавање  ван  установе
Одобрени програми стручног усавршавања (обука)Акредитовани програми високошколске установе(облици целоживотног учења)Стручни скупови (конгрес, сабор,сусрети и  дани,конференција, саветовања, симпозијум, округли сто, трибина)Летње и зимске школеСтручна и студијска путовањаОстало (навести шта): пленарно предавање ,  презентација  са дискусијом, радионица, панел дискусија, рад у групама, постер презентација, изложбе,стручно путовање, ...)
ЗА ИЗРАДУ ЛИЧНОГ  ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Лични  план стручног усавршавања израдити на основу  :
-       Одредби Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања  нвсс на сајту Завода за унапређење васпитања и образовања  www.zuov.gov.rs (прописи и документи)
-        Анализе захтева посла који се обавља-знања и вештине које су потребне за за рад
-       Идентификовање потенцијала, капацитета , ресурса , недостатака у вези са стручним усавршавањем , уз сагледавање и утврђивање  сопствених потреба, интересовања  - извршена  swot  анализа појединца – табела у  прилогу
-       Сагледавање и утврђивање  потреба,  праваца развоја и приоритета установе и реалних могућности за остваривање жеља и планова
-       Каталога одобрених програма за школску годину у којој се израђује план на сајту Завода за унапређење васпитања и образовања  www.zuov.gov.rs (прописи и документи)

-       Извршеног усаглашавања са планом стручног усавршавања  на нивоу стручног већа предмета 


При изради годишњег личног плана стручног усавршавања   ради сагледавања  стања и планирања можете извршити  идентификовање потенцијала , капацитета и недостатака  у  вези са стручним усавршавањем  , користећи  стандарде компетенција за професију наставника , затим сагледавањем  досадашњег стручног усавршавања,   сагледавањем понуде,  сагледавањем и утврђивањем  сопствених потреба,интересовања , снага , слабости , могућности , опасности  (техника  swot  анализе)  уносећи елементе  самопроцене  у  табелу након чега приступате дефинисању сопствених  годишњих циљева кроз навођење знања и вештина којима којима би желели да овладате током године и које уписујете у образац  личног плана стручног усавршавања  и на основу чега планирате избор  облика :Позитивно
Негативно
Анализа унутрашњих аспеката/фактори
Снаге (појачати)
Слабости (елиминисати)

Анализа спољашњих аспеката/фактори
Могућности / шансе(истражити)

Опасности/претње(смањити или избегавати)
четвртак, 16. октобар 2014.

ЋУТИ КАО ЗАЛИВЕН

За овај фразем не постоји објашњење ни у једном речнику, па Милан Шипка нагађа у којим је околностима могао настати. Сматра да су могућа два објашњења, прво се односи на шири израз, "ћутати као оловом заливен", у значењу "не отварати уста, не проговарати ни речи". То обајшњење тиче се обичаја да су се у старо време отвори на кулама затварали каменом и заливали оловом.
Друго објашњење ослања се на значење израза "ћути као замузен". Вук је унео ову пословицу у Српске народне пословице и дао објашњење у загради: "ваља да се мисли на неко дете које плаче па како мати да сису одмах ућути са свијем."
Које је од ова два тумачења тачно или постоје још нека, тешко је рећи. Ипак остаје потреба да се за објашњењем фразема "ћути као (оловом) заливен" још трага.

среда, 08. октобар 2014.

ПРИПРЕМЕ ЗА ДАН ШКОЛЕ 2014.

ОВЕ ГОДИНЕ ЗА ТЕМУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ УЗЕЛИ СМО БАЈКЕ. УЧЕНИЦИ СУ ПИСАЛИ БАЈКЕ, А ЗАТИМ СМО КЊИГУ БАЈКИ ОБЈАВИЛИ НА ИНТЕРНЕТУ. ИЗАБРАЛИ СМО НАЈЛЕПШУ БАЈКУ И НАПИСАЛИ СЦЕНАРИО ЗА ПРЕДСТАВУ ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ.
ТАКВА ПРЕДСТАВА ЗАСЛУЖУЈЕ ДИВНУ СЦЕНОГРАФИЈУ, ЗАТО СМО СЕ ОКО ЊЕ ЈАКО ПОТРУДИЛИ.

Украси за косу малих вила
Крила за виле

Крила за виле


Печурке


Постављање сценографије