понедељак, 18. јул 2016.

Скаска и легенда-основне одлике

Скаска и легенда су сличне бајкама због фантастичних елемената који се у њима појављују.

Скаска на фантастичан начин прича о постанку небеских тела, природних појава, животиња, као и о постанку човека ("Зашто у људи није табан раван").

Мотиви који се појављују у скаски и легенди су претежно интернационални. 

У скаскама су имена и имена места често уопштена, док су у легендама конкретизована.

Скаске делима на:

-скаске о постанку небеских тела 

-скаске о постанку животиња 

-скаске о човеку (жени, постанку људи и њиховим ћудима)

Легенде делимо на:

-легенде о местима

-легенде о личностима

Легенде о личностима делимо на легенде о свецима(могу бити и књижевног порекла-житија) и легенде о јунацима.