четвртак, 16. октобар 2014.

ЋУТИ КАО ЗАЛИВЕН

За овај фразем не постоји објашњење ни у једном речнику, па Милан Шипка нагађа у којим је околностима могао настати. Сматра да су могућа два објашњења, прво се односи на шири израз, "ћутати као оловом заливен", у значењу "не отварати уста, не проговарати ни речи". То обајшњење тиче се обичаја да су се у старо време отвори на кулама затварали каменом и заливали оловом.
Друго објашњење ослања се на значење израза "ћути као замузен". Вук је унео ову пословицу у Српске народне пословице и дао објашњење у загради: "ваља да се мисли на неко дете које плаче па како мати да сису одмах ућути са свијем."
Које је од ова два тумачења тачно или постоје још нека, тешко је рећи. Ипак остаје потреба да се за објашњењем фразема "ћути као (оловом) заливен" још трага.

Нема коментара:

Постави коментар