среда, 12. фебруар 2014.

Kњижевна олимпијада шклоско такмичење VII разредШКОЛСКА 2013/2014.
Школско такмичење ученика основних школа
Књижевна олимпијада
VII разред


1. На линији поред наслова дела напиши број књижевне врсте којој дело припада (две врсте су вишак).
1. посленичка песма                      _____ Доживљаји Николетине Бурсаћа
2. приповетка                                 _____ Кујунџија и хитропреља
3. драма у стиху                             _____ Кањош Мацедоновић
4. бајка                                            _____  Бој на Косову
5. тужбалица 
6. роман                                                                                                                                 ____/1

2. Допуни реченицу:
Распоред догађаја у књижевном делу зове се  ____________.  
                                                                                                                                               ____/1
3.  Пред тобом су стихови Милана Ракића:
„Али дирнути руком није смео
Ни отмено ти лице нити уста
Ни златну круну, ни краљевски вео
Под којим лежи твоја коса густа“

Ови стихови су из песме која се зове ____________. Строфа којом је написана зове се ____________________, а стих којом је написана зове се  ___________________. Врста риме коју налазимо у овој песми зове се _________________.
                                                                                                                                                  ___/1

4. Из ког дела су следећи ликови: Лазар, Бајазит, султан Мурат? _____________
                                                                                                                                                ___/1

5. Заокружи слово испред тачних тврдњи:
а) Песма Љубавни растанак је народна лирска песма.
б) Песма Симе Пандуровића Бисерне очи није љубавна песма.
в) Песма Међу својима Владислава Петковића Диса је сатирична песма.
г) Песма Крвава бајка Десанке Максимовић је родољубива песма.
                                                                                                                                                ___/1

6. Попуни табелу:Назив дела
Књижевни род
Књижевна врста
Кашика
Епика

Домовина

Родољубива песма
Мали Радојица
                                                                                                                                                 ____/1
7. Повежи књижевне јунаке са ауторима у чијим се делима појављују (два аутора су сувишна):
1. Антоније Исаковић                         ____ кмет Симан
2. Стеван Сремац                                 ____ Кањош Мацедоновић
3. Бранко Ћопић                                  ____ Станко
4. Стефан Митров Љубиша                ____ дјед Раде
5. Иво Андрић
6. Јован Стерија Поповић
                                                                                                                                                  ___/1
8. Допуни реченицу:
Разговор са самим собом, гласно размишљање лица у драми назива се:
а) нарација;
б) дијалог;
в) монолог.                                                                                                                              ___/1

9. Напиши тачан одговор.
Како се називају подвучени придеви који се често користе у народној књижевности?
сиви око, верна љуба, рујно вино
__________________________
                                                                                                                                              ___/1

10. Ком књижевном роду припада следећи одломак:
„Кад поче киша, настави целе недеље! Тихо, мирно, и дан, и ноћ. Пада, пада, пада.
Добро напоји мајку земљу, а затим дуну тих ветрић, очисти небо, и припече топло јесење сунце“.
Књижевни род: _____                                                                                                            ___/1

11. Ко је написао следећа дела Поход на мјесец, Доживљаји Николетине Бурсаћа, Орлови рано лете?  _______________________________
                                                                                                                                                ____/1

12. Допуни одговор:
Најмања тематска јединица која се не може даље разлагати зове се _______________.
                                                                                                                                                ____/1

13. Напиши три стилске фигуре које запажаш у следећим стиховима:
„Дан кад сјаше
са жарког ата
и ноћ зањише звездану љуљку,
песник и месец,
два нежна брата
сретну се негде на брежуљку“.
_____________________, ____________________________, ________________________
                                                                                                                                              ____/1

14. Следећим пословицама допиши почетке;
__________________________,  а на срцу јед.
__________________________, мени пелен ниче.                                                            ____/1


15. Стави бројеве да поређаш хронолошки догађаје у народној песми Мали Радојица:
____ Ложе њему ватру на прсима
____  Радојица је ухваћен
____ Радојица погледа Хајкуну девојку кришом
____ Радојици стављају у недра змију присојкињу
____ Бећир-ага баца Малог Радојицу у дебело море.
                                                                                                                                                ____/1

16. Пажљиво прочитај цитат, па одреди из којег  дела  је преузет и ко је његов аутор:
 – Шта ми је ово важно? – Станко обриса чело – Зоћо, колико смо прешли?
__________________________                      _________________________________
(назив дела)                                                     (име писца)
                                                                                                                                                ____/1

17. Наброј етапе драмске радње: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                ____/1

18. Поред тачних тврдњи напиши Т, поред нетачних Н.
а) Статични мотиви заустављају радњу.                                                                            ____
б) Предање је усмена епска врста која прича о наизглед истинитим догађајима.         ____
в) Екстеријер је унутрашњост просторије или зграде.                                                     ____
г) Посланица је народна приповетка у којој се говори о различитим пословима.        ____
д) Песничка слика означава сликовитост књижевног дела насталог употребом различитих стилских средстава.                                                                                                              ____

                                                                                                                                              ____/1

19. Подвуци доминантни мотив у следећим стиховима:
„Ископаше ти око, лепа слико
Вечери једне, на каменој плочи
Знајући тад да га не види нико
Арбанас ти је ножем избо очи!“
                                                                                                                                         ____/1

20. Која стилска фигура доминира у следећем одломку?
„Или грми, ил` се земља тресе
Или бије море о брегове
Нити грми, нит` се земља тресе
Већ то језди Јабланова моба.“
Стилска фигура: _____________________________________
                                                                                                                                        ____/1

ИМЕ УЧЕНИКА: _____________________
БРОЈ ПОЕНА: ________________________
ПЛАСМАН:   _________________________
Нема коментара:

Постави коментар