среда, 04. септембар 2013.

Стручно усавршавање у установи и ван установестручно усавршавање у установи
Назив стручног усавршавања
Ниво ( стручни актив, веће идр.)
Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало )
Документ у установи који доказује реализацију
 угледни час
хемија
биологија
стручна већа предмета 
 друго
полуго
диште
 присуство
анализа
дискусија
 анкета о
угледном часу. слике
 излагање о савладаном програму стручног усавршавања
 наставничко
веће
 друго полуго
диште
 излагање
слушалац
 извештај о савладаном програму
 приказ сајтова, корисних блогова у настави
стручна већа предмета 
 прво
полуго
диште
 излагање,
присуство
анализа
 Слике, анкета о корисности приказаног материјала
израда школског листа 
Основац
 на нивоу школе
 октобар
 аутор
уредник
 примерак
школског листа
Приредба поводом Дана школе
на нивоу школе
 октобар
 организатор
 фотографије,
извештај о свечаности поводом Дана школе
 Приредба поводом 8. марта
 на нивоу школе
март
  организатор
 фотографије,
извештај о свечаности поводом 8. марта
 Приредба за крај школске године
 на нивоу школе
 јун
  организатор
фотографије, извештај о приредби поводом завршетка школске године стручно усавршавање  ван установе
Назив стручног усавршавања

Време
Начин учествовања
(присуство, излагање, ауторство, координисање, вођење, остало
Документ који доказује реализацију/број сертификата, потрврде,уве-рења и ко га је издао
 Школа будућности
Е-алати у настави 
 21.10-18.11.
2013.
 присуство
учествовање
 Карловачка гимназија, Сремски Карловци
бр. 1211/3
у трајању од 24 часа
 Компетентан наставник између теорије и праксе

 02.12-
04.12.
2011.
  присуство
учествовање
 Педагошки завод Војводине
бр.530


Нема коментара:

Постави коментар